Tudományos önéletrajz

Szentmiklósi László

1. Személyes adatok

Név:                      Dr. Szentmiklósi László

Születési hely, idő:    Budapest, 1979. szeptember 4.

Családi állapot:        nős, két gyermek (Péter, Eszter) édesapja

2. Elérhetőségek

E-mail:                   szentmiklosi.laszlo@energia.mta.hu

Telefon                   +36-1-392-2222 / 3153 mellék, +36-1-392-2539; +36-20-470-2639

Cím:                      KFKI Telephely, 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33 XVII/A 208. szoba

3. Tanulmányok és végzettségek

2006                      Ph.D. (kémia) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, summa cum laude. A dolgozat címe: „Időfüggő folyamatok alkalmazása a prompt-gamma aktivációs analízisben”

2005                      Bővített sugárvédelmi tanfolyam

2002 - 2005             Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Tudományok doktori iskola

2002                      Vegyészmérnöki diploma, kiváló minősítés. A diplomamunka címe: „PGAA hideg neutronokkal” (MTA IKI)

1997 - 2002             Vegyészmérnök képzés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán, analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány

4. Kutatási területek

 • Roncsolásmentes elemanalízis PGAA módszerrel
 • Nukleáris méréstechnika, jelfeldolgozás, mérésvezérlés, adatkiértékelés
 • Gamma spektroszkópia, spektrumkiértékelés, csúcsillesztés
 • in-situ katalízis mérések
 • Nukleáris adatok meghatározása (hatáskeresztmetszetek, k0 értékek)
 • Monte Carlo szimulációk
 • Neutron radiográfia és tomográfia, pozíció-érzékeny és 3D elemtérképek mérése PGAI-NR/NT módszerrel

5. Szakmai tapasztalatok

2013 -                    laboratóriumvezető, MTA EK Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium

2009                      tudományos főmunkatárs, MTA Izotópkutató Intézet, 2012-től MTA EK

2005 - 2009             tudományos munkatárs, MTA Izotópkutató Intézet

2002 - 2005             tudományos segédmunkatárs, MTA Izotópkutató Intézet

6. Eredmények, díjak

2017                      Bólyai János kutatási ösztöndíj

2017                      Magyar Kémikusok Egyesülete Nívódíj

2015                      "Best oral presentation award" előadói díj, MTAA-14 konferencia

2014                      Akadémiai Ifjúsági Díj

2013                      MTA EK Ifjúsági Díj

2002, 2005, 2006      Hevesy fiatal előadói díj az Őszi Radiokémiai Napok konferenciákon

2004                      "Best presentation from a young scientist" előadói díj az MTAA-11 konferencia

2002                      Legjobb poszter különdíj a Kemometria'02 konferencián

2002                      Diplomamunka nívódíj a Magyar Kémikusok Egyesületétől

2000, 2001              Köztársasági ösztöndíj

7. Nyelvtudás

2000                      Angol (középfokú C nyelvvizsga)

1996                      Német (középfokú C nyelvvizsga)

Latin

8. Szervezési/vezetői készségek

vezetői készség, projekt-management tapasztalat, aktív részvétel a nemzetközi tudományos életben

9. Digitális készségek    

 • Speciális mérésvezérlés, automatizálás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, képfeldolgozás
 • Professzionális programozás: Visual Basic, VB.NET, C#, ANSI C, NI Measurement Studio
 • CAD tervezőprogramok és tudományos programcsomagok
 • MCNP és geant4 Monte-Carlo szimulációs programok

10. Oktatási tevékenység

2014-                     NAA és radiográfia laborgyakorlatok egyetemi hallgatóknak

2014-                     oktató, Nukleáris Elemanalitikai Módszerek és Alkalmazásaik a Földtudományi és Archeometriai Kutatásokban (ELTE)

2014-                     az ELTE Kémiai Doktori Iskola tagja

2014 -                    1 fő PhD témavezető, 1 fő konzulens (ELTE Kémia Doktori Iskola)

2012 - 2016             4 fő nyári gyakorlatos és 2 fő diplomázó M.Sc. hallgató témavezetése

2012 -                    Central European Training School on Neutron Scattering – meghívott előadó

2005 -                    PGAA hallgatói laborgyakorlatok

                            – Prompt-gamma aktivációs analízis, (ELTE Vegyész és mérnök-fizikus hallgatói számára);

                            – Atommagok nívósémájának meghatározása (n,γ) reakciók segítségével, (BME mérnök-fizikus hallgatói számára)

2004 -                    Részvétel külföldi ösztöndíjasok (pl. IAEA) PGAA képzésében

2003 - 2004             BME Vegyészmérnöki Kar, Fizikai Kémia Tanszék, Elektronika és méréstechnika labor

11. Tudományos közéleti tevékenység

2016                      JRNC-RANC 2016 konferencia, szervezőbizottsági tag

2016 -                    MLZ "Imaging, Analysis, Nuclear and Particle Physics" Review Panel member

2015. 08. -               International Committee on Activation Analysis (ICAA), bizottsági tag

2013. 10. -               k0 International Scientific Committee (k0-ISC), bizottsági tag

2013                      6th International k0 users’ workshop, szervezőbizottsági tag

2010 -                    MTA IKI, MTA EK, majd az MTA EK EKBI tudományos tanácsának tagja

2010 -                    Reviewer: J. Radioanal. Nucl. Chem., Nucl. Instr. Meth., Appl. Radiat. Iso.

2009                      EFNUDAT workshop, szervezőbizottsági tag

2008 -                    évente az Őszi Radiokémiai Napok szakmai szervezője

2008 -                    MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság, titkár

2002 -                    Magyar Kémikusok Egyesülete, tag

12. Részvétel projektekben

2017-                     OTKA K124068 (témavezető)

2016                      OAH-ABA-22/16M (témavezető)

2013 - 2016             4 db sikeres MTA Infrastruktúra-felújítási pályázat

2015-                     EU H2020 IPERION CH projekt (access board member)

2014 - 2017             EU FP7 CHANDA projekt (résztvevő)

2014                      OAH-ABA-10/14-M (témavezető)

2013                      OAH-ÁNI-ABA-21/13M (témavezető)

2012-                     marokkói-magyar TéT (10-1-2011-0492) (témavezető)

2011                      OAH-ÁNI-ABA-04/11 (témavezető)

2010 - 2013             EU FP7 ERINDA projekt (résztvevő)

2009                      OAH-ÁNI-ABA-08/09 (témavezető)

2009 - 2012             NAP VENEUS08 projekt (OMFB-00184/2006) (résztvevő)

2007 - 2010             EU FP6 EFNUDAT projekt (résztvevő)

2008                      OAH-ÁNI-ABA-07/08 (résztvevő)

2007 - 2011             IAEA CRP: Minor Actinide Reaction Data (témavezető)

2006 -                    EU FP6 ANCIENT CHARM projekt (résztvevő)

2006 - 2008             NAP VENEUS05 projekt (OMFB-00648/2005) (résztvevő)

2005 - 2007             OTKA K 49253 (résztvevő)

2005 - 2008             IAEA CRP: Reference Database for Neutron Activation Analysis (résztvevő)

13. Publikációs tevékenység

MTMT:                   https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10002457