Tudományos önéletrajz

Szentmiklósi László

1. Személyes adatok

Név:                      Dr. Szentmiklósi László

2. Elérhetőségek

E-mail:                   szentmiklosi.laszlo@ek-cer.hu

Telefon                   +36-1-392-2222 / 3153 mellék, +36-1-392-2539

Cím:                      KFKI Telephely, 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33 X. 412 szoba

3. Tanulmányok és végzettségek

2006                      Ph.D. (kémia) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, summa cum laude. A dolgozat címe: „Időfüggő folyamatok alkalmazása a prompt-gamma aktivációs analízisben”

2005                      Bővített sugárvédelmi tanfolyam

2002 - 2005             Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Tudományok doktori iskola

2002                      Vegyészmérnöki diploma, kiváló minősítés. A diplomamunka címe: „PGAA hideg neutronokkal” (MTA IKI)

1997 - 2002             Vegyészmérnök képzés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karán, analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány

4. Kutatási területek

 • Roncsolásmentes elemanalízis PGAA módszerrel
 • Nukleáris méréstechnika, jelfeldolgozás, mérésvezérlés, adatkiértékelés
 • Gamma spektroszkópia, spektrumkiértékelés, csúcsillesztés
 • in-situ katalízis mérések
 • Nukleáris adatok meghatározása (hatáskeresztmetszetek, k0 értékek)
 • Monte Carlo szimulációk
 • Neutron radiográfia és tomográfia, pozíció-érzékeny és 3D elemtérképek mérése PGAI-NR/NT módszerrel

5. Szakmai tapasztalatok

2013 -                    laboratóriumvezető, EK Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium

2009                      tudományos főmunkatárs, MTA Izotópkutató Intézet, 2012-től MTA EK

2005 - 2009             tudományos munkatárs, MTA Izotópkutató Intézet

2002 - 2005             tudományos segédmunkatárs, MTA Izotópkutató Intézet

6. Szervezési/vezetői készségek

vezetői készség, projekt-management tapasztalat, aktív részvétel a nemzetközi tudományos életben

7. Digitális készségek    

 • Speciális mérésvezérlés, automatizálás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, képfeldolgozás
 • Professzionális programozás: Visual Basic, VB.NET, C#, ANSI C, NI Measurement Studio
 • CAD tervezőprogramok és tudományos programcsomagok
 • MCNP és geant4 Monte-Carlo szimulációs programok

8. Publikációs tevékenység

MTMT:                   https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10002457